Timisoara 16-22 December – the spark – the flame – the first FREE city in Romania

Judecata lui Ceaușescu de popor s-a petrecut în acest moment incriminator de pe TV difuzat în toată tara: Ceaușescu și camarila i-au declarat pe demonstranți ‘huligani’, asumându-și crimele comise în vederea ‘restabilirii ordini socialiste’ la Timișoara și în țară. Pentru care voința populara l-a condamnat la moarte în ziua 22 decembrie 1989 – înainte de procesul mascarada.


Cluj

Bucuresti

Brașov în timpul revoluției și după